• Zlepšujeme obecné vnímání a hodnocení zaměstnanců lékáren.
  • Podporujeme a chráníme zájem svých členů, pokud jde o rozvoj lékárenství v ČR.
  • Vytváříme odborné komise pro vyhledávání a řešení problémů v lékárenství.
  • Připravujeme iniciativní návrhy k řešení otázek týkajících se provozování lékáren.
  • Účastníme se na práci poradních orgánů ustavených státní a místní správou.
  • Organizujeme výměnu poznatků a informací mezi svými členy.
  • Připravujeme semináře a poradenství pro své členy, zajišťujeme výměnu zkušeností.
  • Hájíme společný zájem svých členů při jednání s představiteli vlády.

Předmětem činnosti Asociace je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj lékárenství v České republice. Členové Asociace podnikají všechny nezbytné aktivity a usilují o vytvoření základních spravedlivých a rovných podmínek pro hospodářskou soutěž v oblasti lékárenství.

Více info o asociaci

Naše priority

Stop výdeji léků v ordinacích lékařů!

Během posledních 3-4 let se v České republice velmi rozmohl společensky a zdravotně velmi nebezpečný jev, a to výdej léků v ordinaci lékařem.

Tento způsob distribuce léčiv je v naší zemi v rozporu ze zákonem, vytváří prostor pro nelegální a padělaná léčiva, nadměrnou spotřebu léků a také korupci. Pro pacienty nepřináší žádná pozitiva pouze je důsledkem obchodních dohod některých reprezentantů farmaceutických firem, nenasytných lékárníků a samozřejmě lékařů, kteří jim v tomto pomáhají. Jelikož jsou za kulturu v každém oboru podnikání zodpovědní největší hráči na trhu, rozhodli jsme se na tento jev aktivně upozorňovat orgány státní správy a bojovat s ním formou osvěty veřejnosti a apelováním na všechny subjekty, zapojené do této nelegální činnosti.

Více informací o nás

Užitečné info

Rychlý kontakt

Asociace provozovatelů lékárenských sítí

Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 69983321, zájmové sdružení právnických osob
Email: reditel@apleks.cz